İSTİKLAL SAVAŞINDA DERBENT'TE YANARAK ŞEHİT OLANLAR

 

 

1-Böceklerin Hüseyin:  Yakılan ev Böceklerin Hüseyin’in evidir. Ev yeri bilahare Böceklerin Kamil ve Uyuzlu Ahmet’e geçmiştir. Böceklerin Hüseyin kendi evinde Yunanlılar tarafından diğer köylüler ile birlikte yakılmıştır. Böceklerin Hüseyin, Çakır Ahmet ve Alagöz Sadettin’in babasıdır.

 

2-Sarı Dayının Oğlu Ahmet (Kozağaçlıların Ahmet): Oğlu Recep erken yaşta ölmüştür.Amca çocukları Tahir Çavuş(Kozan)dır.

 

3-Gökçelerin Akif: Koca Kafa Ahmet ve Deli Kadir’in eşi Habibe’nin babasıdır.

 

4-Kâhyaların Ahmet (Kayışların Ahmet): Kâhyaların Mehmet ve Tahir’in amcasıdır.

 

5-Solak Mehmet Ağa (Kara Mehmet’in oğlu Mehmet): Yasin ve Ahmet Karaaslan’ın babası Solakların Hasan Hüseyin ile Kara Ahmet’in annesi Fatma’nın babasıdır.

 

6-Koca Osman’ın Oğlu Ömer (Cambaz Ömer Ağa): Çolak Osman’ın (Kocaman) babasıdır.

 

7-Koca Osman’ın Oğlu Ömer’in Oğlu Ülfet: 11 yaşında bu yangında şehit olmuştur. Cesedi Babasının kucağında bulunmuştur. Çolak Osman’ın (Kocaman) kardeşidir.

 

8-Efelerin Mehmet: Kızıl Ercep, Botbot Ahmet (Efe) ve Alaman Hasan Hüseyin’in anası Zarife’nin babalarıdır.

 

9-Softaların Ahmet: Şerif Ağaların Mehmet Ağa’nın kardeşi, Ahmet Ceyhan’ın (Gılle’nin) babası Şerif’in amcasıdır.

 

10-Dilsizlerin Şerif (Gök Şerif): Keramettin’in babası olan Dilsizlerin Bekir Ağa’nın babasıdır.

 

11-Gençellerin Hüseyin: Gençağa'nın (Hasan Hüseyin Akkaya'nın) babasıdır. Yılmaz Madencilikten Süleyman Yılmaz ve Hüseyin Yılmaz’ın annesi Şefika’nın babasının babasıdır.

 

12-İmamların Şerif: İmamların İsmail Gültekin Hocanın, Halil İbrahim ve Şerif Gül tekin’in ve Mehmetlerin Hafize’nin babasıdır.

 

13-Dağdelenlerin Mahmut (Kara Irmazanların Mahmut): Dozer Lakaplı Mehmet Dağdelen’in babası Değirmenci Ahmet’in babasıdır.

 

14-Durdu Ahmet: Soyu kurumuştur.

 

15-Hasan Çavuş: 2004 yılındaki araştırmalarda soyu tespit edilemediyse de Araştırmacı Recep Aydoğdu bilahare Tavşanlı-Moymullu Salim Pınar’ın babası Ali Pınar’ın notlarında Hasan Çavuşun Avni Beyin babası olduğu bilgisine ulaşılmıştır. Derbent Köyünde Avni adı Kızıl Hüseyin’in lakabıdır. Kızıl Hüseyin Avni’nin Halil İbrahim’in (Ertuğrul) babasıdır. Torun Turgut Ertuğrul’a durum iletilip Tavşanlı Nüfus Müdürlüğünden konu hakkında teyit aldığını bildirmiştir. Özetle Hasan Çavuş Halil İbrahim Ertuğrul’un dedesidir.

 

16-Hafız Osman: Bursa-Osmangazi Küçük Deliler Köyünden olup Derbentte köy imamıdır. Erkek Çocuğu olmadığı, kız çocuklarından torunları olduğu öğrenilmiştir.

 

 

 

 

KURULUŞ DÖNEMİNDE DERBENT'TE ŞEHİT OLANLAR

 

 

Köse Mihal Gazi: Araştırmacı Dt. Recep Aydoğdu’nun ve Derbent Muhtarı Ahmet Uludağ’ın çabaları ile en sonunda, Kültür ve Turizm Bakanlığı Eskişehir Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 29.4.2005 gün ve 381 sayılı Kurul Kararı ile “Korunması Gerekli Kültür Varlığı olarak tescil edilmiş olan Köse Mihal Türbesinin Derbent Köyü sınırları içinde yer aldığına karar verilmiştir”.

 

Bölge Kurulundan Derbent Köyü Muhtarlığına gelen yazıda, karar aşamasından önce, konuya müspet veya menfi katkı koyan, müdahil olanlar olduğu öğrenilmiştir. Konuya her ne şekilde olursa olsun duyarlılık gösterenlere Derbent Köyü Muhtarlığı teşekkürlerini iletir.

 

Bilindiği gibi Osman Gazi’nin arkadaşı olan Kuruluş Döneminin önemli komutanı Köse Mihal Gazi, Bursa’nın fethinden sonra tarih sahnesinden kaybolmuştur. Mezarının kendisine mülk olarak verilen Harmankaya’da (Harmanköy'de) olduğu düşünülür. Detaylı bilgi için tıklayınız. Bilecik İnhisar İlçesi Harmanköy de bulunan ve Köse Mihal İle eşine ait olduğu zannedilen mezarlardaki mezar taşları Köse Mihal’in yaşadığı tarihten yaklaşık iki yüz yıl sonraya ait mezar taşlarıdır. Bu mezar taşları muhtemelen Köse Mihal Gazi’nin torununun torunu Halep Beylerbeyi Mihail Oğlu Mehmet Paşa ile mürşidi bir Bektaşi babasına aittir (Özetle Bilecik-Harmanköy'deki mezar Köse Mihal'e ait değildir). Konu hakkında aydınlatıcı nitelik taşıyan 03.12.2004 tarihli tutanak için tıklayınız. Örneğin; Kasım Abdullah ve Kasımların Tavşanlı'da ev ve dükkanları vardır ama Kasım Abdullah Tavşanlı'da değil Amerika'da gömülmüştür. Yeni nesil Tavşanlılara sorulsa, Tavşanlılı Kasım Abdullah'ın Tavşanlı'da gömüldüğünü zannedeceklerdir. Halbuki gerçek bambaşkadır.

 

Bu vesile ile andığımız, Derbentlilere geçmişte büyük hizmeti olan Kasım Abdullah'ın mekanı cennet olsun.

 

 

 

İSTİKLAL SAVAŞI DÖNEMİ GAZİLERİ

 

 

1-Bombacı Eyüp Efe:  Tavşanlı ve Bursa Dağ Yöresi Çetesi Kabakçı Salih Efe Çetesinin efelerindendir. Tavşanlı Yunan Komutanı Zamanist’i bomba ile parçalamış ve Bursa Mudanya’ya kadar düşman kovalamış gazidir.

 

2-Nömen Ağa: Kabakçı Çetesine sonradan katılmış gözü kara bir gazidir. Mudanya’ya kadar düşman kovalamış, savaş ganimeti olarak aldığı gramofonu atına bağlayarak gezen bir kişidir.

 

3-Derbent’i Düşman İşgalinden Kurtaran İsimsiz Gaziler: Köy ihtiyarları bunları biliyor ancak isimleri hesap sorulur düşüncesiyle saklanmıştır. Konu ile ilgili detaylı bilgi www.recepaydogdu.com ‘da mevcuttur.

TAVDER

Tavşanlı Havalisi ve Derbent Şehitler Derneği

© 2007 - 2016  tavder.org